Akuttbehandling

Ring oss så raskt som råd når uhellet er ute

Bedøving

Smertefri bedøving med " The Wand"

Bleiking av tenner

Bleiking av tenner bør gjerast av tannlege

Fyllinsgterapi

Behandling av karies og utskifting av amalgam

Fjerning av visdomstenner

Kirurgisk fjerning av visdomstenner

Invisalign

Usynleg tannregulering

Søvnapné og snorkeskinner

For betre søvn

Implantatbebehandling

Innsetting av faste tenner. Godkjent HELFO refusjon for både kirurgisk og protetisk del.

Røntgen

Frå enkel til avansert 3D/ CBCT røntgen. Tilknytta spesialist i radiologi

Lystgassbehandling

Spesialkompetanse i behandling av tannbehandlingsangst

Tannkjøttsjukdom

Behandling av gingivitt til avansert periodontitt-alt etter behov utført av tannpleier til spesialist i periodonti

Krone og brubehandling

Digital avtrykkstaking. Kan etter avtale framstillast på dagen

Laserbehandling

Fjerning av hol/karies med laser "LightWalker" -utan bruk av borr

Kirurgi

Biopsi, fjerning av cyster, vevsplastikk. Implantatbehandling-ved refusjon frå HELFO vert kirurgisk del utført av spesialist hjå oss.

Bittskinnebehandling

TMD / kjeveleddsbehandling

Trygdeordning

Direkteoppgjer med HELFO. Godkjent for både kirurgisk og protetisk implantatbehandling.

Sosialstøtte / NAV

NAV kan i nokon tilfelle gi bidrag til tannbehandling

Studentrabatter

Vi gir 10 % studentrabatt på all behandling

Rehabilitering av sterkt nedslitte tenner

Rotbehandling

Rotfylling-endodonti

Tannpleie

Eigen tannpleiar til forebyggande behandling

Proteser

Enkle og implantatforankra proteser

Beintettheitsanalyse