Tannlegekontoret er ein veletablert, moderne tannlegepraksis med lang fartstid og ligg i Volda på Sunnmøre. I 2009 tok Tannlege John Thomas Riise over som klinikksjef og eigar etter Andreas Tomasgaard. Til praksisen er det tilknytta 5 tannlegar, 1 tannpleiar og 4 tannhelsesekretærar,

Vi tilbyr både spesialistbehandling og allmenn tannbehandling ut i frå dine behov, og er svært opptekne av at behandlinga vert gjort på ein trygg og kvalitetsmessig god måte. Vi informerer alltid om ulike behandlingsalternativ før behandling byrjar.På denne måten kan vi som fagpersonell og du som pasient vere med på å velge den behandlinga som passar deg best. 

Moderne tannbehandling krev kunnskap og erfaring, dette har vi. Vårt tannhelspersonell vert stadig kursa gjennom fagsamlingar og nasjonale kurs innan tannhelsefeltet. Vi har tilknytta spesialist i periodonti (tannkjøttsjukdomar) spesialist i radiologi (røntgen) og har spesialkompetanse i implantatprotetikk og lystgass/sedasjon. Vidare samarbeider vi tett med spesialistar innan kirurgi og tannregulering. Tannlegekontoret har eit sterkt fokus på smertefri og omsorgsfull behandling. Du skal føle deg godt ivaretatt hos oss.


Sjå meir om våre tilsette under.


Velkomen til oss!

Timebestilling

Gruppe


Eg godtek at Tannlegekontoret lagrar namn, telefon, e-post og kommunikasjon i samband med denne førespurnaden. Informasjonen vil berre nyttast for å ivareta deg og din henvendelse på best mogleg måte. Opplysningane vert lagra fram til vi vert beden om å sletta dei. Ynskjer du innsyn i opplysningane kan du kontakte oss på 70 07 60 67

Tilsette

Tannlege John Thomas J Riise

Tannlege John Thomas J Riise

Tannlege MNTF og klinikksjef/dagleg leiar

Utdanna tannlege frå Det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen 2004.Spesialkompetanse lystgass/sedasjon 2005. Spesialkompetanse implantatprotetikk 2010. Godkjent for bruk av dental laser 2016. Kompetansekurs for behandling av søvnapnè ved Haukeland Universitetssjukehus 2015. Masterclass Invisalig - usynleg tannregulering.

Tannlege Sara F Hauge

Tannlege Sara F Hauge

Tannlege MNTF

Utdanna tannlege frå Det Karolinska Instituttet i Stockholm 1999. Godkjent for bruk av dentallaser 2016. Spesialkompetanse lystgass. Spesialkompetanse implantatprotetikk 2018

Tannlege Helene Indrehus

Tannlege MNTF

Utdanna tannlege frå Jagiellonian Universitet 2021 Allmentannlege.

Tannlege Umair Choudhry

Tannlege MNTF

Utdanna tannlege frå Jagiellonian Universitet 2016 Allmentannlege.

Tannpleiar  Turi-Janne Lødøen

Tannpleiar Turi-Janne Lødøen

Tannpleiar MNTpF

Utdanna tannpleiar frå Universitetet i Oslo 1995. Tilsett i privatpraksis i Førde 1995-2001. Tilsett ved Tannlegekontoret sidan 2001.

Tannhelsesekretær Hilde Ø Dyrhol

Tannhelsesekretær Hilde Ø Dyrhol

Autorisert tannhelsesekretær
Tannhelsesekretær Lise Reite Dimmen

Tannhelsesekretær Lise Reite Dimmen

Autorisert tannhelsesekretær
Tannhelsesekretær Mariann Dokken Håskjold

Tannhelsesekretær Mariann Dokken Håskjold

Tannhelsesekretær
Tannhelsesekretær Astri Iren Ingebrigtsen

Tannhelsesekretær Astri Iren Ingebrigtsen

Autorisert tannhelsesekretær