Åpningstider

Mandag til fredag 08.00 - 16.00

Kontakt oss

Gruppe


Eg godtek at Tannlegekontoret lagrar namn, telefon, e-post og kommunikasjon i samband med denne førespurnaden. Informasjonen vil berre nyttast for å ivareta deg og din henvendelse på best mogleg måte. Opplysningane vert lagra fram til vi vert beden om å sletta dei. Ynskjer du innsyn i opplysningane kan du kontakte oss på 70 07 60 67

eller